บริการของเรา

บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด ให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เพื่อให้ตรงตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า ให้คำปรึกษาในการออกแบบ Protocol สำหรับผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ที่มีความซับซ้อน เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการสร้างแบรนด์

 

การทดสอบความปลอดภัย

บริการทดสอบความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์กับผิวอาสาสมัคร เพื่อเป็นการประเมินผลผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภค เป็นต้น เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายสู่ท้องตลาด

: การทดสอบการระคายเคือง ( In Vivo Skin irritation / Single application patch test )
: การทดสอบการแพ้ ( In Vivo Skin Sensitization / Repeated insult patch test )

การทดสอบประสิทธิภาพ

บริการรับทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ในระหว่างขั้นตอนการวิจัยและการพัฒนา เพื่อให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ และสามารถใช้โฆษณาตามคำเคลมที่ปรากฎบนบรรจุภัณฑ์

: ความชุ่มชื้น
: การต่อต้านริ้วรอย
: การปรับสีผิว / ความกระจ่างใส
: ความยืดหยุ่น / ความกระชับของผิว

การสำรวจความพึงพอใจและการตอบแบบสอบถาม

บริการทำการสำรวจและวิจัยการตลาด เพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือสำหรับวางแผนผลิตภัณฑ์ใหม่ การทำแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคนี้ เป็นวิธีช่วยรวบรวมข้อมูลในการหาแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด